Page 7 - Eijgenraam in Vlaardingen
P. 7

Enige dagen later, op 6 februari 1839, koopt Pieter (1806) nog een perceel grond ten

     westenzijde van de Ridderstraat, ten zuiden en westen Huibrecht de Ronde, ten noorden
     het Weeshuis, ten oosten den verkooper Arnoldus Nederpelt en de Ridderstraat.
     Kadastrale gegevens sectie A830, 832-840. Totaal 1 bunder, 9 roeden en 92 ellen voor een
     prijs van 2.000 gulden.

     Pieter Eijgenraam leent op diezelfde 6 februari van de Vlaardingse notaris Joannes
     Hendricus Knottenbelt 3.400 gulden, het totaal bedrag voor beide aankopen, voor de koop
     van beide percelen.


     Overlevering: Ary Eijgenraam (1852) had zijn gronden aan de Markgraaflaan, bij de
     Ridderstraat en de Markgraafstraat. Deze gronden heeft hij waarschijnlijk geërfd van
     zijn vader Pieter Eijgenraam (1806), omdat deze daar gronden had. Wellicht ook nog een
     perceel bij de Schepenstraat. Ze hadden tevens een kleine groentewinkel, waarschijnlijk
     aan de Dayer. Zij woonden in het huis aan de Dayer 10 (huis had aan de Vleersteeg twee
     ramen, aan de Dayer een raam en een poort). Het was een oud huis (wellicht foto in
     gemeentearchief). Deze Ary wilde niet overgaan op het gebruik van kunstmest omdat hij
     dan niet meer van die ragfijne postelein kon verkopen (mandjes met zooitje voor 25 cent),
     dan misschien alleen maar van die lange. Het gevolg was een verouderde tuin die niet meer
     mee kon met de nieuwe tijd. Gelukkig kon hij de tuin toen verkopen. Ary Eijgenraam was
     niet rijk. Soms kon hij ’s maandags het schoolgeld van de kinderen nog niet betalen, maar

     dinsdag wel. Hij werkte van ’s morgens 5 uur tot ’s avonds laat.

     Ary kon goed opschieten met zijn neef Pieter Eijgenraam (1836).

     Ary Eijgenraam’s (1852) dochter Cornelia vond Arij Eijgenraam (1849) en zijn dochters uit
     de hoogte (zij waren financieel goed bij kas). De dochter van deze Arij, Aplonia, zat met

     Cornelia op de catechisatie. Aplonia kon alleen maar zeggen: “Oh, Cornelia, dat is familie,
     maar dat is zo ver weg”.

     In het jaar 1839 trouwen de gebroeders Hendrik (1798) en Pieter Eijgenraam (1806) met
     de gezusters Suzanne en Catharina Schilder.

     Bij de volkstelling van 1840 wordt het woonhuis nog steeds Groeneweg L63 genoemd.
     De samenstelling van het gezin is dan:
     Hendrik Eigenraam, 41 jaar, Delft, tuinder
     Arie Eijgenraam, 14 jaar, Vlaardingen,

     Petronella Eijgenraam, 5 jaar, Vlaardingen,
     Pieter Eigenraam, 3 jaar, Vlaardingen,
     Abraham Eijgenraam, 16 jaar, Delft, tuindersknecht (geen kind, maar achterneef uit Delft.
     Zijn dochter Maria trouwt later met Cornelis van Spronsen en zij worden later als
     vrienden genoemd met Pieter Eijgenraam (1836).                                       e
                              e
     4 generaties Eijgenraam in Vlaardingen, vanaf begin 19 tot aan begin 20 eeuw. Versie 2-4-2014.   7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12