Page 10 - Eijgenraam in Vlaardingen
P. 10

dit punt liepen de tuinen van Adrianus Eijgenraam (1847) en Pieter Eijgenraam (1836). Het begon ongeveer
     bij de vm. winkel (Poelier Dijkshoorn) tot aan de Rembrandtstraat en dan iets wat schuin naar achteren,
     richting Burgemeester Pruissingel, tot vlak achter de flats aan die straat).

     Bovengenoemde grond was afgesloten door een sloot. Als Pieter Eijgenraam (1836) naar
     zijn grond toe wilde moest hij een plank gebruiken om over de sloot heen te komen.
     Uit overlevering weten we dat Pieter met deze plank over straat liep, vanaf zijn huis aan
     de Biersloot (voorheen heette dit Zusterkade, later Gedempte Biersloot). Hij kreeg
     daardoor een bijnaam: “Piet de plank”.
     (de grond aan de Broekweg/hoek Groen van Prinstererstraat. Deze foto is genomen nadat
     de tuinen zijn verkocht).

     In de periode tussen 1845-1880 komen we in het Zitplaatsenboek van de Grote Kerk

     meerdere malen de naam van Eijgenraam tegen. Hieruit kunnen we afleiden dat zij lid
     waren de Nederlands (Nederduits) Hervormde Kerk.

     In 1855 wordt Pieter Eijgenraam (1836) goedgekeurd voor de dienstplicht. In het register
     van de Nationale Militie lezen we: “tuinder, lengte 1.66 meter, aangezicht: lang, oogen:
     blauw, neus: spits, mond: ordinair (in betekenis van  gewoon), haar: blond, wenkbrauwen:
     blond, merkbare tekenen: geene. Wonend bij ouders: ja”.


     Uit overlevering weten we dat Pieter Eijgenraam zijn dienstplicht heeft vervuld in een
     kazerne in Breda.


                                       e
     4 generaties Eijgenraam in Vlaardingen, vanaf begin 19 tot aan begin 20 eeuw. Versie 2-4-2014.  10
                              e
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15