Page 4 - Eijgenraam in Vlaardingen
P. 4

Op het moment dat deze registratie in het bevolkingsregister plaatsvindt, zijn er reeds
     drie van hun kinderen overleden, Pieter voor 1806, Wilhelmijntje in 1806 en Ingetje in

     1808. Overigens klopt de datum van binnenkomst in Vlaardingen (entre dans le ville 1804)
     niet, in bovengenoemde akte van indemniteit wordt van 1805 gesproken.

     In 1813 overlijdt ook hun zoon Cornelis.

     Op 17 september 1814 koopt Arij Eijgenraam aan de haven bij opbod en afslag 6 planken
     voor 2 gulden en 2 stuivers en 6 planken voor 2 gulden en 6 stuivers.

     Tussen 1814 en 1815 lezen we dat er respectievelijk 38 gulden, 17 gulden en 74 cent, 5
     gulden en 6 gulden grondbelasting betaald moest worden.


     Ook in 1816 lezen we in het bevolkingsregister dat ze nog steeds in hetzelfde huis L63
     wonen.

     In het boek van de Nationale Militie van 28 april 1817 lezen dat Hendrik Eijgenraam (1798)
     is gekeurd voor de militaire dienst. Zijn lengte bedraagt, 5 voet, 3 duim en 3 streek (ca.
     1.48 m?). Hij is tuinier van beroep en er staat over zijn gezondheid dat hij een borstkwaal
     heeft en eene stijve knie.
     Of dit laatste een probeersel is om onder de dienstplicht uit te komen weten we niet, wel
     dat er staat dat hij later toch wordt gedesigneerd (= aangewezen).

     In 1819 komen we de naam van Hendrik Eijgenraam tegen als hij wordt aangenomen als

     lidmaat van de Nederduits Hervormde Kerk in Vlaardingen.

     Hendrik Eijgenraam trouwt in 1824 met zijn nicht Hendrika Eijgenraam uit Maassluis.

     In het inschrijvingsregister van de Nationale Militie van 28 januari 1825 lezen dat Pieter
     Eijgenraam (1806) is gekeurd voor de militaire dienst. Zijn lengte bedraagt 1.68 m.
     Hij wordt omschreven als: aangezicht: vol, voorhoofd: ordinair (gewoon dus), oogen: bruin,
     neus: opwippend, mond: ordinair, kin: rond, haar en wenkbrauwen: zwart, merkbare tekenen:
     geene. Pieter zegt borstkwaal (ook al) te hebben.
     Uitspraak militieraad op 25 maart 1825: voor de dienst gedesigneerd (aangewezen),

     borstkwaal niet bewezen.

     In 1826 overlijdt Ary Eijgenraam (1765) en blijft zijn vrouw, Petronella Overvoorde, en
     een aantal kinderen achter.

     In 1830, bij de Volkstelling van dat jaar, wordt er een straatnaam toegevoegd aan
     hetzelfde huis, te weten “Groenewegt (wijk L), 63
     Overvoorde Petronella, 60 jaar, weduwe
     Hendrik Eigenraam, 31 jaar, Vrijenban van Delft, weduwnaar, tuinder
     Pieter Eigenraam, 23 jaar, Vlaardingen, tuinder                                       e
                              e
     4 generaties Eijgenraam in Vlaardingen, vanaf begin 19 tot aan begin 20 eeuw. Versie 2-4-2014.   4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9