Page 3 - Eijgenraam in Vlaardingen
P. 3

Niet allen de akte van aankoop wordt deze dag opgemaakt, maar ook wordt er een
     geldlening gesloten met bovengenoemde Lambregt van Berkel.


     “…. Schuldig te weezen …… eene somma van twee duijzend guldens van twintig stuijvers
     ………………”.
     Hieruit kan worden afgeleid dat er 700 gulden eigen geld wordt ingebracht. Dat laatste is
     op zich vreemd te noemen. Bij hun komst naar Vlaardingen wordt een “pro deo-akte”
     opgemaakt, waarschijnlijk vanwege het ontbreken van de benodigde gelden en enkele
     maanden later wordt een perceel grond gekocht, waarbij niet de gehele som wordt geleend.


     Tekening van de Haarlemse tekenaar en cartograaf Adriaan Spinder (ca. 1750). Bij de pijl
     de woning die door Ary Eijgenraam in 1805 werd gekocht. De naast gelegen woning was in
     1805 van Dirk Moerman.


     In het bevolkingsregister van 1812 (in de Franse tijd), lezen we het volgende:
     “wijk L, des maison 63
     5081 Ary Eigenraam (geschreven met ei in plaats van eij!), 47 jaar, gardenier, Maasland
     (lieu de Naisfance), 1804 (entre dans le ville)”
     5082 Petronella Overvoorde, 42 jaar, Vrijenban (gehucht bij Delft)
     5083 Hendrik Eigenraam, 13 jaar, Vrijenban
     5084 Cornelis Eigenraam, 11 jaar, Rijswijk
     5085 Pieter Eigenraam, 5 jaar, Vlaardingen (de eerste Eigenraam die in Vlaardingen is
     geboren)”
                                       e
     4 generaties Eijgenraam in Vlaardingen, vanaf begin 19 tot aan begin 20 eeuw. Versie 2-4-2014.   3
                              e
   1   2   3   4   5   6   7   8